Курси вчителів української мови і літератури в БДУ імені Алеку Руссо: досягнення і перспективи

У період з З по 29 червня 2024 року у Бельцькому державному університеті імені Алеку Руссо проходили курси підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури, історії, культури і традицій українського народу з усієї Республіки Молдова. Курси були підтримані Посольством України в Республіці Молдова (керівник М. Шевченко), Консульством України у м. Бельці (керівник В. Сергієнко), Асоціацією учителів української мови «Промінь» (голова О. Курлянцева), Спілкою українців Молдови «Заповіт – Moștenire» (голова В. Панчук), Національним конгресом українців Молдови (голова Д. Лєкарцев) та ін.

Успішну роботу курсів було забезпечено Центром підвищення кваліфікації (керівник Валерія Борш), Центром української мови і культури БДУ імені Алеку Руссо (керівник Діана Ігнатенко, а також співпрацівники Л.В. Чолану, М. Гелетюк).

Курси підвищення кваліфікації пройшли 30 учителів з навчальних закладів з вивченням української мови: Теоретичний ліцей імені К. Поповича с. Ніхорень, Ришканський район; Теоретичний ліцей імені Василя Сухомлинського, м. Єдинці (а також філія с. Шофринкань, філія с. Голєнь); Теоретичний ліцей с. Тецкань, Бричанський район; Теоретичний ліцей імені Силвіана Лукача, м. Костешть, Ришканський район; гімназія с. Василеуць, Ришканський район; гімназія №9 мун. Бельці; гімназія с. Слобідка-Ширеуць, Бричанський район; гімназія с. Халахора де Сус, Бричанський район; гімназія с. Медвежа, Бричанський район; гімназія с. Малиновське, Ришканський район; гімназія с. Лучешть Кагульський район; а також викладач, що займається в Українському домі Спілки українців Молдови «Заповіт-Moștenire» з дітками-громадянами України, змушеними переселитися у нашу країну.

До уваги вчителів було запропоновано авторські теоретичні та практичні матеріали викладачів для обговорення й опрацювання в різноманітних, край важливих аспектах:

  • Специфіка викладання української мови і літератури у школах РМ.
  • Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання.
  • Зміст освіти. Курикулум і курикулярні документи.
  • Компетентнісний підхід у навчанні. Специфічні компетенції.
  • Урок як форма організації інтегрованого навчання.
  • Контроль та оцінювання навчальних результатів.
  • Оцінювання результатів. Обмін досвідом.

Змістовне наповнення модулів спрямовано на осмислення й узагальнення набутого протягом 30 років досвіду викладання української мови і літературі у незалежній Республіці Молдова та його проєкції в майбутнє.

Ефективності роботи сприяла єдність викладачів і курсантів у розумінні концепції освіти й виховання українців Молдови як громадян РМ, у ставленні до усних українських говірок як джерела опанування літературною мовою, у розумінні важливості опори на фольклор та народні традиції рідного краю.

Значну роль в успішності циклу занять відіграло те, що викладачі курсів та ряд учителів є авторами курикулумів та підручників нового покоління, що багато вчителів брали участь у збиранні матеріалів, обговоренні, рецензуванні курикулумів та підручників. Курси дали можливість розглянути запропоновані курикулумом теми й питання як з боку теоретичного обґрунтування, так і у практичному аспекті.

Кожне заняття ставало полілогом професіоналів. Учителі ділилися власним досвідом та авторськими розробками.

Так, висвітлення специфіки навчання української мови, літератури, народознавства у тримовному середовищі Республіки Молдова (модуль «Специфіка викладання української мови і літератури у школах РМ») стало виявленням сьогоденної ситуації з викладанням предметів українознавчого циклу, принциповою оцінкою недоробок і висуванням конкретних пропозицій подолання недоліків.

Актуальними стали питання щодо прийомів та форм інтегрування і міжпредметних зв’язків у світлі загальних принципів інтеграції мовознавства та літературознавства в рамках дисципліни «Українська мова і література». Жваве зацікавлення викликала сучасна теорія міжкультурної комунікації як основа здійснення міжпредметних зв’язків у школах Республіки Молдова (модуль 2 «Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання»).

У центрі уваги модулю 3 «Зміст освіти. Курикулум і курикулярні документи» закономірно опинилися модернізовані курикулуми з української мови і літератури, історії, культури і традицій українського народу (2018, 2019 рр.) та дидактичне проектування з цих навчальних предметів. Вчителі схвалили «Довгострокове календарне планування з навчальної дисципліни «Історія, культура і традиції українського народу» 5-9 кл., розроблене на замовлення Міністерства освіти та досліджень РМ (Наказ № 1544 від 27.11.2023 р.) робочою групою у складі Д. А. Ігнатенко, О. П. Курлянцевої, С. В. Подлєсної, і рекомендували взяти його за основу майбутнього курикулуму з цього предмету.

Обговорення короткострокового дидактичного проектування та змісту підручників нового покоління з української мови і літератури для 5, 6, 7, 8, та 9 класів набуло практичного спрямування. У ході колективної роботи було вироблено максимально ефективні в умовах діаспори алгоритми вивчення частин мови та шкільного аналізу художнього твору.

Гостру зацікавленість викликав модуль 4 «Компетентнісний підхід у навчанні. Специфічні компетенції. Компетентність і компетенція. Типи компетенцій».

Було розглянуто прийоми розвитку специфічних компетенцій на уроках з української мови і літератури, історії, культури і традицій українського народу, шляхи гармонізації усіх змістовних ліній курикулуму. Висвітлено важливість текстоцентричного підходу у підручниках РМ нового покоління, розглянуто форми роботи з різними типами текстів, з різними стилями мовлення.

В межах окремого модулю 5 «Урок як форма організації інтегрованого навчання» було проведено цикл занять з обміну курсантами напрацьованого досвіду: урок як форма організації інтегрованого навчання, типологія сучасного уроку, сучасний урок за моделлю ЕРРЕ, оптимальний розподіл часу тощо. Багато уваги було приділено особливостям інтегрованого уроку української мови, літератури і народознавства у школах Республіки Молдова.

До проведення занять долучилася  найдосвідченіша учителька української мови і літератури у Республіці Молдова, співавторка курикулумів з української мови і літератури для початкової, гімназичної та ліцейської ланки (2018-2019 рр.), підручників нового покоління для 5, 7, 8 класів (2023-2024), короткострокового дидактичного проектування для 5 класу (2023-2024), Світлана Олександрівна Подлєсная (ТЛ імені К. Поповича с. Ніхорень, Ришканський район).

Модуль 6 «Контроль та оцінювання навчальних результатів» став успішним колективним розв’язанням проблем, породжених особливостями критеріального оцінювання через дескриптори у початкових класах. Було розглянуто способи розробки тестів різних типів за таксономією Б. Блума, форми роботи над висловлюванням і есе та критерії їх оцінювання, проектна діяльність учителя, використання інноваційних технологій, освітніх платформ у навчальному процесі.

Дуже актуальним для вчителів стало обговорення ролі навчально-дослідницької роботи школярів у вихованні українців як свідомих громадян Республіки Молдова, способів організації навчально-дослідницької роботи учнів у полікультурних умовах Молдови та форм навчально-дослідницької роботи учнів. Адже більшість курсантів протягом восьми років є активними організаторами участі своїх вихованців у конкурсах «Юний дослідник» та «Очима молоді».

Учителі дуже відповідально поставилися до обговорення тематики конкурсів цього року. Схваливши тему конкурсу ««Юний дослідник-2024» «В українській світлиці як у вінку» та «Українська світлиця у Молдові» для фотоконкурсу «Очима молоді-2024», уточнювали і розширювали коло проблем, аспектів, ракурсів, висловлювали побажання щодо подальшого розвитку і вдосконалення конкурсів.

Місяць курсів пролетів непомітно, в активній і цікавій роботі, у теплому спілкуванні. Оксана Кир’янова, вчителька з України, особливо наголосила на задушевності атмосфери, на щирих стосунках україністів півночі Молдови і побачила саме в цьому пояснення величезного обсягу роботи, яку було зроблено і яка продовжується.

Кожен учитель-курсант представив гідні результати кожного модулю. У підсумковому опитуванні всі учителі затвердили, що курси підвищення кваліфікації 2024 року в БДУ імені Алеку Руссо у повній мірі задовольнили їхні вимоги та професійні інтереси. Вони високо оцінили якість процесу підвищення кваліфікації в дисциплінах «Українська мова і література», «Історія, культура та традиції українського народу» та корисність особисто набутих знань з кожного модулю.

А також висловили особисті враження та побажання:

Шановні організатори, хочу висловити вам подяку за організовані курси підвищення кваліфікації. Дякую вам за надану можливість навчатися у найкращих та за ту атмосферу підтримки та мотивації, яку ви створили. Сподіваюся на подальшу співпрацю!

Дякую за інформативні та корисні курси! Отримані знання та навички безцінні для подальшого професійного зростання. Ваша підтримка і професіоналізм створили чудові умови для навчання. Щиро вдячна за вашу роботу та зусилля!

Дякую за можливість підвищувати свої навички та можливість обмінюватись досвідом. Дякую організаторам та усім викладачам курсів. Творчих успіхів, здоров’я та миру!

Змістовно, чітко, цікаво. Взяла для себе багато цікавих ідей! Дякую за можливість поспілкуватися і послухати живу, рідну мову. Побачити рідних, розумних людей.

Дякую за вашу працю, та набуту інформацію, бажаю вам успіхів.

Бажаю здоров’я, миру і сподіваюся на подальшу співпрацю.

Щиро дякую за курси! Спасибі за співпрацю! До зустрічі!

Дякую за новi набутi знання, можливiсть бути разом!

Дякую Вам!! Цiную вашу працю…..Ви найкращi!!!!

Щиро дякую за організацію та проведення курсів!

Дякуємо за курси, за можливість поспілкуватись

Ви – найкращі наші наставники!!!

Дякую. Бажаю Вам хорошого відпочинку.

Дякую! Бажаю Вам всього найкращого)

Було вирішено зберегти вироблені форми онлайн-спілкування, організувати спільні науково-практичні семінари, круглі столи, спланувати діяльність друкованих дидактичних ресурсів і, звичайно, подальші зустрічі.

Вчителів дуже порадувало, що Бельцький університет лишає відкритим для них доступ до матеріалів, розміщених на його навчальній платформі Moodle, до електронної бібліотеки Центру української мови і культури.

Курси підвищення кваліфікації вчителів української мови Республіки Молдова 2024 року завершилися. Спільна творча робота триває.

Дякуємо Вам! Ви – найкращі колеги! Бажаємо успіхів і подальших зустрічей!