Юний дослідник: Видання І

Перша в Молдові…

На початку листопада 2019 р. в м. Бельці побачила світ книжка, що не має аналогів у нашій республіці. Це збірник дослідницьких робіт молоді Республіки Молдова «Юний дослідник», видання якого здійснювалось за фінансової підтримки Уряду України.

У збірнику представлено навчально-дослідницькі роботи гімназистів та ліцеїстів навчальних закладів з вивченням української мови та літератури в Республіці Молдова, які було представлено на Українознавчому конкурсі «Юний дослідник», присвяченому Дню української мови та писемності, в 2016, 2017, 2018 роках.

Книжку починає вступне слово Консула України в м. Бельці Олега Євдокімова та звернення до читача Консула-керівника Консульства України в м. Бельці Святослава Драча (2017 р.). У статті дослідниці українських говірок у Республіці Молдова, кандидата філологічних наук, Діани Ігнатенко «Стан і перспективи дослідження української мови і культури у Молдові» висвітлено етапи формування української спільноти на півночі Молдови, особливості функціонування української мови на нашій землі, прослідковано увагу науковців до Бессарабії / Молдови від ХІХ ст. до наших часів. У статті Л. В. Чолану розказано, як зародилась ідея українознавчого конкурсу, як він проходив, як виникло бажання організації фотоконкурсу «Очима молоді».

Статті збірника виросли з найкращих доповідей 2016-2018 рр. Вони виявили основні напрями дослідницьких зацікавлень молоді, серед яких:

  • Розділ І. В мого роду сто доріг, сто століть у мого роду – сімейна та родова спадщина, історія власного родоводу;
  • Розділ ІІ. Своє стародавнє шукаю… – історія населених пунктів Республіки Молдова;
  • Розділ ІІІ. Зійшло у свідомості слово – особливості мовлення українців Молдови;
  • Розділ ІV. Живе краса традицій… – народна культура, в якій переплелись українське і молдовське начало;
  • Розділ V. Це моя, материнська земля! – краса і неповторність рідного краю.

Юнаки з Братушан, Єдинець, Ніхорень, Слобідки-Ширеуць, Тецкань, Унгурь, Холохора де Сус разом із своїми керівниками зазирнули у минуле Батьківщини, розказали про теперішнє, засвідчили, що вони є гідними носіями української мови й культури у Молдові.

У деякі розділи увійшли розвідки студентів Бельцького державного університету імені Алеку Руссо, спеціальності «Українська мова та література і румунська мова та література», «Українська мова та література і англійська мова», виступи яких відбулись у рамках наукового семінару «Тут моя історія живе» (2017 р.).

Започатковані дослідження з історії, етнографії, культури, традицій українців у Республіці Молдова можуть бути використані для подальшої навчально-виховної та дослідницької роботи у школі, зокрема, у процесі викладанні дисципліни «Історія, культура і традиції українського народу».

Матеріали також будуть цікавими для всіх шанувальників української мови та культури.

Завершує книжку запрошення до наступних читань конкурсу і вимоги до написання і критерії оцінювання навчально-дослідницьких робіт до Українознавчого конкурсу «Юний дослідник».